Bestuur

Het bestuur van de Tungelroyse vrouwenvereniging De Cirkel bestaat uit:


Voorzitter:                 Karin Neijnens, Kemperveldweg 53, 6005 RC Tungelroy: tel. 0495-563162, Email:
mclgneijnens@gmail.com

Secretariaat:             Gerdien Mertens, Kemperveldweg 9, 6005 RC Tungelroy: mobiel: 06-12281583, E-mail:
info@decirkeltungelroy.nl

Penningmeester:       Gerli Greijmans-van Appeven, Tungeler Dorpsstraat 99, 6005 RH Tungelroy, tel. 0495-563839, e-mail:
g.van.appeven@kpnplanet.nl


Bestuurslid:              Ingrid Koppen- Versteegen, Kievitspeelweg 40, 6005 RL Tungelroy, tel: 0495- 563866, e-mail: jwkoppen@home.nl

Bestuurslid:              Fraukje Koppen - van der Looij Molensteeg 6, 6005 SK Tungelroy, tel: 0495- 561313, email:fraukjekoppen@gmail.com


Het bestuur wil graag ge´nformeerd worden als leden:

- 25, 40 of 50 jaar getrouwd zijn;
- een jubileum vieren;
- in het ziekenhuis liggen;
- thuis langdurig of ernstig ziek zijn;
- door omstandigheden de bijeenkomsten lange tijd niet kunnen bijwonen;

Een felicitatie of een ziekenbezoek is dan uiteraard op zijn plaats.

Het lidmaatschap van De Cirkel bedraagt € 32,50 per jaar en kan worden overgemaakt op banknummer NL43 Rabo 0151 5911 72Onze sponsor is: