Vereniging

De Cirkel is een enthousiaste vereniging voor vrouwen van alle leeftijden, bestaande uit 100 leden.
Het doel van onze vereniging is het bevorderen van sociale contacten tussen vrouwen van alle leeftijden, achtergronden en levensbeschouwingen. Hoewel De Cirkel haar thuisbasis heeft in Tungelroy, zijn ook vrouwen buiten Tungelroy van harte welkom. Het samen genieten van gezellige en interessante activiteiten staat voorop!

Onze vereniging bestaat sinds 1948. Ze werd opgestart als de Boerinnenbond, werd daarna de LVB en toen ZijActief. Sinds januari 2015 zijn we als onafhankelijke vereniging De Cirkel verder gegaan. Een mooi gedicht over de geschiedenis van onze vereniging vindt u onder aan deze pagina geschreven door ons oudste lid Tina Mans. Bij een nieuwe koers van de vereniging hoort ook een nieuw logo. Ons nieuwe logo is ontworpen door Moniek Neijnens. Het staat voor alle vrouwen van onze vereniging die samen de handen ineen slaan.

Leden van de vereniging organiseren iedere derde donderdagavond van de maand een activiteitenavond. Het zijn drukbezochte avonden. Het programma varieert van informatieve tot culinaire avonden, creatieve workshops, etc. Er staat altijd een hapje en een drankje voor u klaar.
Meer informatie over ons programma is te vinden onder het tabblad activiteiten.

DE CIRKEL

In 1945, na het beŽindigen van de oorlogstijd,
Voelde heel de wereld zich bevrijdt
De verenigingen die toen lamgelegd waren,
kregen moed om zich opnieuw bij een te scharen.
op korte termijn werd alles weer opgebouwd.
Maar ook de vrouw werd steeds meer toevertrouwd.
De Limburgse Land en Tuinbouw Bond -De LLTB
Speelde hier een rol in mee.
FinanciŽle steun gaf gelegenheid aan vrouwen
om een eigen vereniging op te bouwen.
Her en der speelden dorpen daar in mee,
en maakte de Boerinnenbond haar entrťe.
Fuffr. Kleuters, de toenmailige consulente van de Boerinnenbond
bracht Tungelroy een bezoek, en de oprichting was spoedig rond.
Pastoor Pont vondt het in eerste instantie niet fijn,
hij was bang dat de vrouw te veel van huis zou zijn.
In het najaar van 1948 kwam het echt in zicht,
er werd in Tungelroy de Boerinnenbond opgericht.
St. Elisabeth, zou als patrones onze vereniging sieren,
het feest dat we op of om 19 november zouden vieren.
Het besturen van een vereniging ging toen heel gewoon,
en lukte ook zonder auto, mail of telefoon.
De programma's: spreekbeurten en lezingen in het begin,
kreeg bij de leden al gauw tegenzin.
Spoedig werd daar van afgeweken
en naar meer activiteiten uitgekeken.
Er werden cursussen en excursies gegeven.
Zo kreeg de vrouw een andere kijk op het leven.
Maar om alle vrouwen te bereiken
moesten ze van de Boerinnenbond afwijken.
een passende naam speelde daar in mee
en zo werd het Limburgse Vrouwen Beweging, de LVB.
Lang heeft de vereniging deze naam gedragen.
Maar -nieuwe tijden- -nieuwe mensen- nieuwe vragen.
Ook buiten Limburg deden veel vrouwen mee.
En dat waren dus geen Limburgse VB
om een landelijke eenheid te behalen.
Moest ook de naam iets goeds uitstralen.
Het hoofdbestuur had al een naam bedacht,
en deze werden op een kringvergadering naar voren gebracht.         
De naam zou worden "ZijActief".
In de stemming hier voor was heel positief.
In heel Nederland zijn nu vrouwen te vinden
die zich met ZijActief verbinden.
In Tungelroy kwam even de klad erin
In het voorzitterschap had niemand zin
Ook het financiŽle speelde een rol,
De afdracht aan het secretariaat was een zware tol.
Toen melden groepen jonge vrouwen zich aan
en zijn met veel plezier aan de slag gegaan.
Met goede ideeŽn en kennis van zaken,
Kon de vereniging weer op gang geraken.
Maar stillekens aan werd het tijd
voor wat meer zelfstandigheid.
Na grondig overleg met hoofdbestuur en eigen leden
zijn we van het Secretariaat Roermond afgetreden.
Sinds januari 2015 hebben we een volledig bestuur er bij,
met veel actieve dames aan hun zij.
Een nieuwe naam, een eigen rots
Want "De Cirkel" is nu onze trots.
Proficiat! Blijf bruisend en gezond
De cirkel kent geen einde, ze is rond.

Herinneringen
Tungelroy, januari 2015
Tina Mans-Beelen